reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Świeszyno

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3 i art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się w Gminie Świeszyno górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych:

1) pojemniki 120 litrów - 15,74 zł,

2) pojemniki 240 litrów - 22,28 zł,

3) pojemniki 550 litrów - 37,57 zł,

4) pojemniki 1100 litrów - 75,14 zł,

5) worek plastikowy 120 litrów - 16,48 zł.

§ 2. Ustala się w Gminie Świeszyno górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych segregowanych:

1) pojemniki 120 litrów - 12,96 zł,

2) pojemniki 240 litrów - 18,34 zł,

3) pojemniki 550 litrów - 30,93 zł,

4) pojemniki 1100 litrów - 61,87 zł,

5) worek plastikowy 120 litrów - 13,57 zł.

§ 3. Ustala się w Gminie Świeszyno górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych w wysokości 20,74 zł za 1 m3 ścieków komunalnych.

§ 4. Do górnych stawek opłat podanych w § 1, § 2 i § 3 dolicza się podatek od towarów i usług określony w odrębnych przepisach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia w Gminie Świeszyno górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór stałych opładów komunalnych oraz górnej stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18, poz. 295).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama