reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/134/2011 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 12 października 2011r.

o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 40 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458, z 2009 nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28,poz.142 i146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i nr 134, poz. 777) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Gryfice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/161/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gryfice / opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 83, poz. 1484, zm. w Dzienniku Nr 3 poz. 81 z 2008 r. i Nr 93 poz. 2646 z 2009 r, Nr 41. poz. 877 z 2010 r. ./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Łączy się sołectwo WITNO z sołectwem NIEDŹWIEDZISKA, w ten sposób, że przyłącza się sołectwo Witno do sołectwa Niedźwiedziska. W wyniku połączenia przestaje istnieć sołectwo Witno, a sołectwo Niedźwiedziska obejmuje swoim zasięgiem obszar powiększony o dotychczasowy obszar sołectwa Witno.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/288/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 79 poz. 1660 z 2005 r, zm. w Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 3 poz. 81 z 2008 r., Nr 93 poz. 2646 z 1009 r. Nr 41, poz. 875 i Nr 77 poz. 1472 z 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1:

a) uchyla się pkt 28;

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) sołectwo Niedźwiedziska z miejscowością Witno.".

2. Uchyla się załącznik nr 28 do uchwały.

3. W załączniku Nr 12 do uchwały "Statut sołectwa Niedźwiedziska" wprowadza się następujące zmiany:

§3 otrzymuje brzmienie:

"Obszar sołectwa obejmuje wieś Niedźwiedziska i wieś Witno.".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama