reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/135/2011 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 12 października 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005 r,. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r., Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i nr 134, poz. 777) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIX/161/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gryfice (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 83, poz. 1484,zm. w Dzienniku Nr 3 poz. 81 z 2008 r., Nr 93, poz. 2646 z 2009 r. i Nr 41 poz. 877 z 2010 r.) - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 13 ust. 6 uchyla się.

2. W § 27 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"§ 27. W obradach Rady uczestniczy Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego lub kierownicy jednostek organizacyjnych wyznaczeni przez Burmistrza.".

3. § 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców.".

4. W § 84:

1)ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Burmistrz wnioskuje do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy.";

2)ust. 4 uchyla się.

5. W § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu Zastępcom Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.".

6. § 92 otrzymuje brzmienie:

"Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.".

7. W załączniku Nr 3 do statutu - Wykaz sołectw Gminy Gryfice:

a) przywraca się pkt 10;

b) uchyla się pkt 11

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Niedźwiedziska z miejscowością Witno;",

d) uchyla się pkt 28.

8. W załączniku Nr 4 do statutu - Wykaz osiedli miasta Gryfice:

w Osiedlu Nr 3 dodaje się ulice: Lipowa i Wierzbowa.

9. W załączniku Nr 4 do statutu - Wykaz osiedli miasta Gryfice:

w Osiedlu Nr 4 dodaje się ulice: Jaśminowa i Widokowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama