reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/91/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 ) - Rada Miejska w Dobrzanach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości w skali rocznej :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,64 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,24 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,15 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 0,55 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej ; - 16,30 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej; - 9,61 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- dla gabinetów: lekarskich, zabiegowych, rehabilitacyjnych, pielęgniarskich, rejestracji pacjentów od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,49 zł

- dla pozostałych pomieszczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,04 zł

- z tym, że od budynków stanowiących własność (współwłasność) rencistów lub emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za rentę lub emeryturę, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza od 1 m2 powierzchni użytkowej. - 3,56 zł

3) od budowli - 2 % ich wartości z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX /182/08 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2008 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości - (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Nr 97, poz. 2115).

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama