reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115, Nr 23 poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218, poz.1391 i Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945) RADA MIEJSKA W DOBRZANACH uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg i ulic gminnych dla których zarządcą jest Gmina Dobrzany, na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące :

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Brak treści

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu o którym mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni 5,00 zł

2) przy zajęciu od 50% szerokości jezdni do całkowitego zajęcia 7,00 zł

3) przy zajęciu chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 2,00 zł

2. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 stosuje się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego wysokości 2,00 zł

3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 1,00 zł

§ 3. Brak treści

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2

1) w jezdni 60,00 zł

2) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym 10,00 zł

3) w pozostałych elementach pasa drogowego w terenie zbudowanym 25,00 zł

4) na drogowym obiekcie inżynierskim 100,00 zł

2. Stawki opłat określone w ust. 1 obniża się o 50% przy realizacji zadań związanych z umieszczeniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełen rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu , o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni :

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) na terenie zabudowanym 2,00 zł

b) poza terenem zabudowanym 1,00 zł

2) za zajęcie pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 2,00 zł

3) za zajęcie przez reklamę 2,00 zł

§ 5. Brak treści

1. Przez dzień zajęcia, o którym mowa w §2 i §4 rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

2. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszego niż 1m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama