reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/158/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz w związku z art. 68 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 66, poz. 1467; z 2009r. Nr 15, poz. 617, z 2010r. Nr 61, poz. 1185, Nr 111, poz. 2005, z 2011r. Nr 70, poz.1279), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Przy sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w nieruchomości wspólnej, stosuje się następujące kryteria i wysokość stawki bonifikaty, od ceny ustalonej w operacie szacunkowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego:
a) - przy sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wybudowanych przed 1945 rokiem - stosuje się bonifikatę w wysokości do 90%, - w przypadku, gdy najemca zrzeknie się przysługującego roszczenia o zwrot waloryzowanej kaucji mieszkaniowej, lub, gdy najemca wykonał ulepszenia lokalu za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu, stosuje się bonifikatę w wysokości do 93%,
b) - przy sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wybudowanych w latach 1945 - 1975 - stosuje się bonifikatę w wysokości do 85%, - w przypadku, gdy najemca zrzeknie się przysługującego roszczenia o zwrot waloryzowanej kaucji mieszkaniowej, lub, gdy najemca wykonał ulepszenia lokalu za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu, stosuje się bonifikatę w wysokości do 89%,
c) - przy sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wybudowanych w latach 1976 - 1990 - stosuje się bonifikatę w wysokości do 80%, - w przypadku, gdy najemca zrzeknie się przysługującego roszczenia o zwrot waloryzowanej kaucji mieszkaniowej, lub, gdy najemca wykonał ulepszenia lokalu za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu, stosuje się bonifikatę w wysokości do 85%,
d) - przy sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wybudowanych w latach 1991 - 2004 - stosuje się bonifikatę w wysokości do 70%, - w przypadku, gdy najemca zrzeknie się przysługującego roszczenia o zwrot waloryzowanej kaucji mieszkaniowej, lub, gdy najemca wykonał ulepszenia lokalu za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu, stosuje się bonifikatę w wysokości do 75%,
e) - przy sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wybudowanych po 2004 roku - bonifikaty nie stosuje się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady

Marian Osękowski
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama