reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. P r z y j m u j e się średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. ( M.P. Nr 95 poz. 970) w wysokości 186,68 zł za 1 m3 jako podstawę obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Tuczno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/250/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie podatku leśnego ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 131, poz. 2646).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie


Leszek Janiak


Uzasadnienie

Mając na uwadze art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) oraz Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2011r. ( M.P. Nr 95 poz. 970) Rada Miejska spełniając obowiązek przyjęła za podstawę wyliczenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. podaną w/w Komunikacie, gdyż w rozumieniu Rady spowoduje to wpływy z podatku leśnego w wysokości istotnej dla budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama