reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 ,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r . Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art.19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1. Przy sprzedaży z:

a) samochodu innego niż osobowy wraz z przyległym terenem - 45,00.zł.

b) samochodu innego niż osobowy - 41,00 zł.

c) samochodu osobowego - 36,00 zł.

2. Przy sprzedaży w innej formie:

a) stołu umocowanego na stałe (plac targowy) - 36,00 zł.

b) stolika rozkładanego (jeden stolik) - 29,00 zł

c) łóżka polowego (jedno łóżko) - 29,00 zł.

d) namiotu (jeden namiot) - 36,00 zł

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa lub wpłaty bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego.

2. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje inkasent:

a) Pani Henryka Kubisz,

b) Pani Urszula Kobylińska.

§ 5. Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją do kasy Urzędu Miejskiego w Tucznie w dniu, w którym została ona zainkasowana.

§ 7. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych produktów rolno-spożywczych z terenu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 9. Traci moc uchwała XXXVIII/243/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej.(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 132 poz. 2663).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie


Leszek Janiak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm. oraz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 961 z dnia 25 października 2011r.) w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek opłaty targowej, które w rozumieniu Rady spowodują wpływy z opłat targowych do budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama