reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z. 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 ,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r . Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 19 pkt 1 lit.b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007r.Nr 105, poz.721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz.818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz.1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 , Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz.1652, Nr 216, poz.1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858 Nr 167, poz. 1131, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu na terenie miejscowości Tuczno, Nowa Studnica i Martew od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości:

1. od osób dorosłych - 2,00 zł

2. od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,50 zł

§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z chwilą zakwaterowania.

2. Osoby od których należna jest opłata miejscowa, zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przed wykwaterowaniem.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp.

3. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się:

1) Osoby fizyczne:

a) Panią Renatę Krajnik

b) Pana Pawła Piątkowskiego

c) Pana Leszka Zydor

d) P.P.Tomasza i Edytę Sworowskich

e) Panią Olgę Janiszyn

f) Panią Krystynę Kazimierczyk

g) Panią Małgorzatę Romejko

h) Panią Helenę Sztark

i) Pana Michała Gos

j) Panią Weronikę Roj

k) Panią Wandę Żeleźniak

l) Pana Wojciecha Nazarek

m) Panią Antoninę Cyrankowską

n) Pana Jana Kacprzak

o) Pana Tomasza Łukaszewicz

p) Panią Tatianię Stasikowską

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej:

a) Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP -Zamek w Tucznie z siedzibą w Warszawie.

4. Inkasenci, o których mowa w ust.3 mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na drukach ścisłego zarachowania, które zostaną im wydane w Urzędzie Miejskim w Tucznie.

5. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty w kasie Urzędu Miejskiego w Tucznie w terminie do 10-tego każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% pobranej kwoty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/245/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej (Dz. Urz.Województwa Zachodniopomorskiego Nr 132, poz. 2665).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Gminie Tuczno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie


Leszek Janiak


Uzasadnienie

Rada Miejska spełniając obowiązek podjęła w drodze uchwały stawki opłaty miejscowej obowiązujące na terenie gminy Tuczno, kierując się walorami krajoznawczymi i wypoczynkowymi regionu oraz tym, że w rozumieniu Rady wpływy z tej opłaty w proponowanej wysokości dadzą znaczące wpływy do budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama