reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 1130, Nr 217, poz. 1281), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M.P. Nr 95, poz. 962) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok 2012:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) pow 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 481 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 801 zł

c) powyżej 9 ton - 880 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uważanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

596,00

844,00

15

844,00

1.907,00

Trzy osie

12

23

1.004,00

1.545,00

23

1.545,00

2.402,00

Cztery osie i więcej

12

29

1.593,00

2.522,00

29

2.522,00

2.978,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 963,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.040,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.119,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uważanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

25

404,00

731,00

25

31

855,00

1.401,00

31

2.153,00

2.300,00

Trzy osie

12

40

1.899,00

2.300,00

40

2.627,00

2.978,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 880,00 zł,

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uważanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

39,00

18

25

271,00

487,00

25

487,00

857,00

Dwie osie

12

33

934,00

1.295,00

33

38

1.295,00

1.820,00

38

1.752,00

2.300,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.031,00

1.438,00

38

1.438,00

1.953,00

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.068,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.371,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) pojazdy służące do wywozu nieczystości, za wyjątkiem określonych w art.8 pkt 2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkół. Zwolnienie nie dotyczy pojazdów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/364/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Biesiekierz w 2011 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Balcerzak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama