reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środkow transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010. Nr 95 poz.613, Nr 96, poz.620. Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Dz.U. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 460 zł

b) powyżej 5,50 tony do 9 ton włącznie - 590 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 950 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 850 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 252 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 870 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1630 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/208/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 91, poz.2571)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/80/11
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszania

Liczba osi

2 osie

12

13

800

1000

13

14

950

1150

14

15

1000

1200

15

1100

1350

3 osie

12

17

1050

1250

17

19

1100

1300

19

21

1150

1350

21

23

1200

1400

23

25

1300

1710

25

1350

1710

4 osie i więcej

12

25

1250

1500

25

27

1300

1600

27

29

1350

1800

29

31

1770

2700

31

1770

2700


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/80/11
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

900

1200

18

25

950

1250

25

31

1000

1300

31

1520

2100

3 osie i więcej

12

40

1370

1850

40

1850

2750


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/80/11
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 24 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

200

350

18

25

280

420

25

400

620

2 osie

12

28

300

400

28

33

700

940

33

38

950

1420

38

1280

1820

3 osie i więcej

12

38

760

1040

38

1020

1400

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama