reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/134/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/122/2011 Rady Miej-skiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/122/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w części dotyczącej § 2: 1) pkt 1 w całości, 2) pkt 3 w części dotyczącej wyrażenia "realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju podjęła w dniu 28 października 2011r. uchwałę Nr IX/122/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości . W § 2 pkt 1 uchwały dokonano zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów stanowiących własność Gminy Trzcińsko - Zdrój przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz w § 2 pkt 3 zwolniono od podatku od nieruchomości , nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowane w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej .Powyższe zwolnienia mają charakter przedmiotowo -podmiotowy i naruszają przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) stanowiący, iż rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 tej ustawy W dniu 7 listopada 2011 r. uchwałę tę przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 15 listopada 2011 r. znak: K-0010/255/ JJ/ 11 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zawiadomiła Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju, że uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium w dniu 23 listopada 2011 r. W treści pisma wykazano, iż do czasu zakończenia wszczętego postępowania nadzorczego przysługuje Gminie prawo składania wyjaśnień a na posiedzeniu Kolegium w dniu 23 listopada 2011 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W posiedzeniu Kolegium w dniu 23 listopada 2011 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Trzcińsko - Zdrój. Kolegium Izby badając ostatecznie przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011 r. stwierdziło, iż zwolnienia ustalone w § 2 pkt 1 w całości i w pkt 3 w części dotyczącej wyrażenia "realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej" mają charakter zwolnień przedmiotowo - podmiotowych i są niezgodne z prawem. W tym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium Izby stwierdziło nieważność uchwały Nr IX/122/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w części określonej w sentencji. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama