reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/170/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XII/127/11 Rady Gminy Malechowo z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/127/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części określonej w § 1 pkt 1 lit. f.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UZASADNIENIE
Rada Gminy Malechowo działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) podjęła w dniu 8 listopada 2011 r. uchwałę Nr XII/127/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2011 r. Badając uchwałę Kolegium powzięło wątpliwość, co do zgodności z prawem przepisów ustanowionych w § 1 pkt 1 lit. f wprowadzającym odrębną stawkę podatku od nieruchomości dla pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, których właścicielami są mieszkańcy utrzymujący się z emerytury lub renty, co narusza przepis art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, który dopuszcza możliwość różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości tylko dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania - Rada natomiast wprowadziła zróżnicowanie stawek o charakterze podmiotowym. W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności w części badanej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącą Rady Gminy Malechowo pismem z dnia 21 listopada 2011 r. (znak pisma: K-0010/277/EW/11). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 listopada 2011 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpa-trywana. W dniu 25 listopada 2011 r. Rada Gminy Malechowo podjęła uchwałę Nr XIII/138/2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, w której wykreśliła kwestionowane różnicowanie stawek o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. W związku z powyższym Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r. postanowiło umorzyć wszczęte postępowanie nadzorcze uznając dalsze postępowanie za bezprzedmiotowe. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Serwatka

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama