reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/169/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regio-nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) postanawia się, co następuje:
§ 1. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, w części określonej w § 2.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Barwicach działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podjęła w dniu 27 października 2011 r. uchwałę Nr XIII/80/2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Uchwałę przekazano Izbie do zbadania w dniu 3 listopada 2011 r. Pismem z dnia 21 listopada 2011 r. (znak pisma: K 0010/280/EW/11) poinformowano Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach o wątpliwościach co do zgodności z prawem przepisów ustanowionych w § 2 wprowadzającym zwolnienie z podatku od nieruchomości placówek zajętych na potrzeby oświatowo-wychowawcze, instytucji kultury i placówek zajętych przez jednostki budżetowe oraz nieruchomości zajętych przez Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych i mienia komunalnego przekazanego w dyspozycje Rad Sołeckich, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na działalność gospodarczą, co narusza przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, który dopuszcza możliwość wprowadzenia zwolnień wyłącznie przedmiotowych - Rada natomiast wprowadziła zwolnienia o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. W treści pisma wskazano, że posiedzenie Kolegium, na którym będzie badana przedmiotowa uchwała odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 r., w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień. W dniu 24 listopada 2011 r. Rada Miejska w Barwicach podjęła uchwałę Nr XIV/92/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Rada wykreśliła z uchwały w § 2 zwolnienia mające charakter zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, doprowadzając tym samym uchwałę do zgodności z prawem W związku z powyższym Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r. postanowiło umorzyć wszczęte postępowanie nadzorcze uznając dalsze postępowanie za bezprzedmiotowe. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesie¬nia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w ter¬minie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama