reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/179/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/55/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr X/55/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok w części dotyczącej określenia stawek dla: - samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton o innym systemie zawieszenia osi jezdnych (zał. Nr 2): ? cztery osie i więcej w przedziale: nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton oraz nie mniej niż 31 ton w kwocie 3 315 zł; - dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton o innym systemie zawieszenia osi jezdnych (zał. Nr 4): ? dwie osie w przedziale: - nie mniej niż 31 ton w kwocie 2 613 zł, ? trzy osie w przedziale: - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton w kwocie 2 613 zł, - nie mniej niż 40 ton w kwocie 3 380 zł, z powodu naruszenia przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek podatkowych i opłat lokalnych w 2012 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 961).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Bielice, działając na podstawie przepisów art. 10 ust.1 i ust. 2, art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w dniu 17 listopada 2011 r. podjęła uchwałę Nr X/55/11 w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 22 listopada 2011 r. Pismem z dnia 23 listopada 2011 r. (Nr pisma K-0010/293/SA/11) powiadomiono Przewodniczącego Rady Gminy Bielice o wątpliwościach co do zgodności z prawem przedmiotowej uchwały w związku z tym, że ustalone: - w załączniku nr 2 stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton dla pojazdów o łącznej masie nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton oraz nie mniej niż 31 ton o innym systemie zawieszenia osi jezdnych w kwocie 3 315 zł przekraczają maksymalną stawkę (2 978,53 zł) ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów, - w załączniku nr 4 stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów dwie osie w przedziale nie mniej niż 31 ton w kwocie 2 613 zł i trzy osie w przedziale nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton w kwocie 2 613 zł oraz nie mniej niż 40 ton w kwocie 3 380 zł przekraczają maksymalne stawki (do 36 ton - 2 302,70 zł oraz powyżej 36 ton - 2 978,53 zł) ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Termin badania uchwały wyznaczono na dzień 30 listopada 2011 r. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 listopada 2011 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Bielice. Kolegium Izby, w wyznaczonym terminie zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, iż Rada Gminy ustalając stawki podatków od środków transportowych przekroczyła kompetencje wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 o podatkach i opłatach lokalnych dla przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 8 pkt 2 i pkt 4 ww. ustawy. Określone stawki podatku dla: - samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton o innym systemie zawieszenia osi jezdnych (zał. Nr 2): ? cztery osie i więcej w przedziale: nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton oraz powyżej 31 ton w kwocie 3 315 zł; - dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton o innym systemie zawieszenia osi jezdnych (zał. Nr 4): ? dwie osie w przedziale: - nie mniej niż 31 ton w kwocie 2 613 zł, ? trzy osie w przedziale: - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton w kwocie 2 613 zł oraz - nie mniej niż 40 ton w kwocie 3 380 zł, Rada Gminy Bielice uchwaliła powyżej maksymalnych stawek podatku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i tym samym naruszyła przepisy art. 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W świetle powyższego zapisy zał. nr 2 i nr 4 do uchwały w części dotyczącej określenia stawek podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (…) oraz dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (…) pozostają w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowią istotne naruszenie prawa skutkujące, w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności uchwały w części. Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji. Kolegium Izby zwraca uwagę, iż tytuł uchwały "w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok" nie w pełni koresponduje z jej treścią. Przedmiotowa uchwała nie obejmuje zwolnień w podatku od środków transportowych, a jednie ustala stawki podatku. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama