reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/11 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sianów w roku podatkowym 2012

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 573,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 847,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.306,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

STAWKA PODATKU

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

2.128,00 zł

2.133,00 zł

Trzy osie

12

19

1.983,00 zł

2419,00 zł

19

25

2.418,00 zł

2.783,00 zł

25

2.783,00 zł

2.924,00 zł

Cztery osie i więcej

12

18

2.301,00 zł

2.862,00 zł

18

36

2.862,00 zł

2.924,00 zł

36

2.924,00 zł

2.924,00 zł

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.701,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.788,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.788,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

S T A W K A P O D A T K U

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieczeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

2.260,00 zł

2.260,00 zł

Trzy osie

12

40

2.260,00 zł

2.260,00 zł

40

2.924,00 zł

2.924,00 zł

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 720,00 zł

6) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

S T A W K A P O D A T K U

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zaieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

1.788,00 zł

1.788,00 zł

Dwie osie

12

36

1.788,00 zł

1.788,00 zł

36

2.010,00 zł

2.260,00 zł

Trzy osie

12

1.788,00 zł

1.788,00 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 1.020,00 zł,

b) powyżej 15 i do 30 miejsc włącznie -1.020,00 zł,

c) powyżej 30 miejsc - 2.249,00 zł.

2. Stawki podatku od środków transportowych określone w pkt. 1-7 obowiązują w roku podatkowym 2012.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz.1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.1016 , Nr 232 poz.1378)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama