reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/166/11 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461 oraz Nr 226, poz. 1475 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2007 r. Nr 109,poz. 747; Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682;Nr 216, poz. 1826; Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; Nr 164 poz. 1365 i Nr 179 poz. 1484; Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 182; Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, oznaczonej symbolem IN-1, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) deklaracji na podatek od nieruchomości oznaczonej symbolem DN-1, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) informacji w sprawie podatku rolnego, oznaczonej symbolem IR-1, stanowiącej załącznikNr 3 do niniejszej uchwały,

4) deklaracji na podatek rolny, oznaczonej symbolem DR-1, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) informacji w sprawie podatku leśnego, oznaczonej symbolem IL-1, stanowiącej załącznikNr 5 do niniejszej uchwały,

6) deklaracji na podatek leśny, oznaczonej symbolem DL-1, stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/250/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r.w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 102, poz. 2298).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku za rok 2012.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

1. W dniu 15 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowelizacja dotyczy stawki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dla budynków i ich części, które obecnie zajmowane są na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W nowym brzmieniu niższa stawka stosowana jest dla budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. 2. W celu pobudzenia działalności turystycznej w miejscowościach gminy Wolin, które nie mają dostępu do morza wprowadzono niższą stawkę od gruntów zajętych na pola namiotowe lub plaże rekreacyjne, niezabudowane budynkami lub budowlami służącymi celom noclegowym, z wyłączeniem gruntów położonych w obrębach geodezyjnych: Wisełka i Kołczewo, które stanowią strefę nadmorską. 3. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. 4. Zmiany wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego wynikają z konieczności ich uzupełnienia i doprecyzowania.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/166/11
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 28 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/166/11
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 28 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/166/11
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 28 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/11
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 28 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/166/11
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 28 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/166/11
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 28 listopada 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama