reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Monitor Polski z 2011 r. Nr 95, poz. 961) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni

0,67 zł.,

z tym, że:

- od gruntów zajętych na pola namiotowe lub plaże rekreacyjne, niezabudowanych budynkami lub budowlami służącymi celom noclegowym, z wyłączeniem gruntów położonych w obrębach geodezyjnych: Wisełka i Kołczewo, od 1 m2powierzchni

0,11 zł.,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,32 zł.,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni

0,20 zł.,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej

0,50 zł.,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej

21,91 zł.,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej

10,22 zł.,

d)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej

4,44 zł.,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej

5,70 zł.,

3) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawyo podatkach i opłatach lokalnych

2 %.

§ 2. Zasady poboru podatku określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXXIX/777/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2010 r.w sprawie stawek podatku od nieruchomości opublikowana (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 126, poz. 2492) i uchwała Nr IX/107/11 Rady Miejskiej w Woliniez dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 październikaNr LXXIX/777/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 74, poz. 1396).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

W świetle przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Monitor Polski z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 roku (opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku wyniósł 4,2 %.

W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb budżetu gminy uzasadniona jest konieczność ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na proponowanym poziomie, który uwzględnia średni wzrost stawek kwotowych o 4,2 %, w porównaniu do obowiązujących w 2011 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama