reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/126/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 740,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 1.220,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.480,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) z dwiema osiami jezdnymi 1.840,00 zł

b) z trzema osiami jezdnymi 2.150,00 zł

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi 2.360,00 zł

d) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 29 ton z czterema i więcej osiami jezdnymi z zawieszeniem innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne 2.898,00 zł

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.720,00 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych 2.250,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- z dwiema osiami jezdnymi 2.470,00 zł

- z trzema osiami jezdnymi 2.898,00 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.480,00 zł;

6) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie:

- z jedną osią jezdną 1.470,00 zł

- z dwiema i trzema osiami jezdnymi 1.806,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- z dwiema osiami jezdnymi 2.040,00 zł

- z trzema osiami jezdnymi 2.250,00 zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.720,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.140,00 zł

2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 1 lit. a - c, pkt 3, pkt 5 i pkt 7 podwyższa się o 5 % dla środków transportowych, których wiek przekroczył pełne 10 lat, licząc od następnego roku po roku produkcji pojazdu.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXII/423/2010 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 130 poz. 2614).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady


Urszula Ptak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama