reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226 poz. 1475), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory następujących formularzy:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości DN według załącznika nr 1 do uchwały,

2) deklaracji na podatek rolny DR według załącznika nr 2 do uchwały,

3) deklaracji na podatek leśny DL według załącznika nr 3 do uchwały,

4) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach IF według załącznika nr 4 do uchwały,

5) załączników ZN-A do deklaracji na podatek od nieruchomości i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach według załącznika nr 5 do uchwały,

6) załączników ZN-B do deklaracji na podatek od nieruchomości i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach według załącznika nr 6 do uchwały,

7) załączników ZR-A do deklaracji na podatek rolny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach według załącznika nr 7 do uchwały,

8) załączników ZR-B do deklaracji na podatek rolny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach według załącznika nr 8 do uchwały,

9) załączników ZL-A do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach według załącznika nr 9 do uchwały,

10) załączników ZL-B do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach według załącznika nr 10 do uchwały,

11) załączników Z-W do deklaracji na podatek od nieruchomości, do deklaracji na podatek rolny, do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach według załącznika nr 11 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXII/427/2010 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 130, poz. 2618, z 2011 r. Nr 10, poz. 160).

§ 3. Formularze deklaracji i informacji sporządzone według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być stosowane do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady


Urszula Ptak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I LASACH

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH
PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, do deklaracji na podatek rolny, do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach.
i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama