reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/156/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, w części dotyczącej § 1 pkt 2 lit. d w zakresie wyrażenia "gospodarczej".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Wolinie, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w dniu 28 listopada 2011 r. podjęła uchwałę Nr XIX/172/11 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 29 listopada 2011 r. Badając uchwałę Kolegium stwierdziło, iż przepisem § 1 pkt 2 lit. d uchwały Rada określiła przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości jako "od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń". W ocenie Kolegium, przedmiotowa treść podstawy opodatkowania jest niezgodna z treścią przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, którego treść brzmi "od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń". W ocenie Kolegium uchwałą ograniczono zakres podmiotowy stosowania stawki podatku wyłącznie do podmiotów prowadzących działalności gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, natomiast ustawa o działalności leczniczej poza podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą wymienia również inne podmioty. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, w części dotyczącej § 1 pkt 2 lit. d w zakresie wyrażenia "gospodarczej". Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama