reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat:

1. za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobra:

a) zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 110 l w wysokości 10,65 zł; zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 106,50 zł;

b) zbieranych selektywnie: PET, szkło, makulatura oraz ulegających biodegradacji z pojemników o poj. 110 l w wysokości 7,13zł;

c) zbieranych selektywnie: PET, szkło, makulatura oraz ulegających biodegradacji z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 71,32zł;

d) pozostałych odpadów komunalnych, z których wysegregowano wszystkie frakcje odpadów wymienione w ppkt.1 lit. b, c z pojemników o poj. 110 l w wysokości 7,77 zł; z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 77,71zł;

e) zbieranych luzem oraz wielkogabarytowych w wysokości 124,68zł/m3

2. za odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Dobra w wysokości 11,37zł/ m3

3. zlew ścieków w punkcie oczyszczania w wysokości 4,51zł/ m3

§ 2. Do stawek określonych w §1 doliczany będzie podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej


Damian Padziński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama