reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/85/11 Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Gminy zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Bobolice mogą być przyznawane nagrody zawodnikom zrzeszonym w klubach lub związkach sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Bobolice, i zespołom (drużynom), które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Z budżetu Gminy mogą być przyznawane nagrody trenerom i działaczom klubów lub związków sportowych, zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Nagroda może być przyznana zawodnikowi lub zespołowi (drużynie) za:

1) udział w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich oraz mistrzostwach świata i Europy;

2) ustanowienie rekordu świata, Europy lub Polski;

3) zdobycie miejsca I - VI w mistrzostwach Polski, pucharze Polski lub międzynarodowych mistrzostwach Polski;

4) zdobycie miejsca I - III w mistrzostwach makroregionu;

5) zdobycie I miejsca na zawodach szczebla województwa zachodniopomorskiego;

6) zdobycie w grach zespołowych (drużynowych) i sportach indywidualnych miejsca I - III w rywalizacji krajowej lub wojewódzkiej;

7) powołanie zawodnika w grach zespołowych i sportach indywidualnych do kadry krajowej.

§ 3. Nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy oraz na wniosek klubów sportowych i związków sportowych z terenu Gminy.

§ 4. Brak treści

1. Nagroda ma charakter pieniężny lub rzeczowy.

2. Wysokość nagrody nie może przekroczyć kwoty:

1) dla zawodnika w dyscyplinach sportów indywidualnych - 1.000 zł;

2) dla zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych - 2.000 zł łącznie dla zespołu (drużyny);

3) dla trenera i działacza - 1.000 zł.

3. Wysokość nagrody, w ramach kwot określonych w ust. 2, ustala Burmistrz, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

4. Wysokość środków na nagrody wynosi 5% kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy na dany rok budżetowy w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport, jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

§ 5. Burmistrz może przyznawać zawodnikom lub zespołom (drużynom) uczestniczącym w zawodach organizowanych w Gminie oraz w rozgrywkach sportowych szczebla miejskiego lub powiatu koszalińskiego wyróżnienia w postaci pucharów i dyplomów za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody zawodnikowi lub zespołowi (drużynie) powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę klubu lub związku zgłaszających wniosek;

2) imię i nazwisko oraz przynależność klubową zawodnika zgłaszanego do nagrody lub imiona i nazwiska zawodników tworzących zespół (drużynę) i nazwę zespołu zgłaszanego do nagrody;

3) opis wyniku sportowego osiągniętego przez zawodnika lub zespół (drużynę), uzasadniającego przyznanie nagrody;

4) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania klubu lub związku.

2. Wniosek o przyznanie nagrody trenerowi i działaczowi powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę klubu lub związku zgłaszającego wniosek;

2) imię i nazwisko trenera lub działacza zgłoszonego do nagrody;

3) opis zasług w osiągnięciu przez określonych zawodników lub zespół (drużynę) wyników sportowych, o których mowa w § 2;

4) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania klubu lub związku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/169/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Gminy zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Czarnecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama