reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, przyznanych pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

§ 2. Osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryteriumdochodowe określone w art. 8 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. ), w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc rzeczowa, zasiłek okresowy i zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty lub wydatków poniesionych na pomoc rzeczową.

§ 3. Zwrot świadczeń wymienionych w § 2 następuje w wysokościach określonych według poniższej tabeli:

% dochodu osoby lub rodziny według kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków określona w % dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków określona w % dla osoby w rodzinie

powyżej 100% do 150%

70,00%

80,00%

powyżej 150% do 200%

80,00%

90,00%

powyżej 200% do 300%

100,00%

100,00%

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby lub rodziny, której przyznano pomoc, nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach na podstawie decyzji administracyjnej może zwolnić wyżej wymienione osoby na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie od zwrotu wydatków, zwłaszcza ze względu na:

a) zdarzenie losowe;

b) długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność i związane z tym wysokie koszty leczenia lub rehabilitacji.

2. Świadczeniobiorca lub inna osoba zobowiązana do zwrotu zasiłku ma obowiązek udokumentować okoliczności mogące stanowić podstawę do odstąpienia od żądania zwrotu zasiłku.

§ 5. 1. Zwrot wydatków za świadczenia określone w § 2 następuje poprzez jednorazową wpłatę należności lub w ratach miesięcznych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

2. Okres spłaty, datę rozpoczęcia zwrotu oraz wysokość poszczególnych rat określa w drodze decyzji administracyjnej Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego, po uprzednim uzgodnieniu z wnioskodawcą i wniosku pracownika socjalnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Czarnecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama