reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Radowo Małe

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radowo Małe oraz dalszego z nimi postępowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U. Nr 116,poz. 753 ) po uzgodnieniu w Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łobzie i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Kołobrzegu - Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radowo Małe oraz dalsze postępowanie z nimi.

§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie gminy Radowo Małe odbywać się będzie stale, w oparciu o zgłoszenia mieszkańców. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu,w przypadku nie zgłoszenia się właściciela bądź nie oddania ich do adopcji, zostaną przewiezione do schroniska, z którym Gmina zawrze stosowną umowę.

§ 3. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, jak również te, które zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje praktyczna możliwość ustalenia ich dotychczasowego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały.

§ 4. Gmina zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na podstawie stosownego zezwolenia.

§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu bedą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie Gminy Radowo Małe.

2. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych, gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami.

§ 6. Informacje o wyłapanych zwierzętach zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich publikacje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radowie Małym, na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej urzędu, celem ich adopcji.

§ 7. 1. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane ponosi on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej.

2. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat.

§ 8. 1. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt, a w szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły człowieka, nastąpi ich odłowienie i poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny.

2. W przypadku konieczności poddania eutanazji (uśmiercenia) bezdomnego zwierzęcia, potrzebę taką stwierdza lekarz weterynarii lub inny podmiot określony w art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.

§ 9. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia, ani zadawać im cierpienia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radowo Małe.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Małgorzata Budzyńska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama