| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Nr 1/2011 Starosty Pyrzyckiego

z dnia 31 grudnia 2011 r.

w sprawie sprawozdania Starosty Pyrzyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2011 r

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz.1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 223, 1458; z 2009 r. nr 92, poz. 753; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146) przedstawia się: "Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011".

Powołana 17 grudnia 2001 roku przez Starostę Pyrzyckiego "Komisja Bezpieczeństwa i Porządku" zwana dalej Komisją, w roku 2011 pracowała w następującym składzie:

- Przewodniczący Komisji - Wiktor Tołoczko - Starosta Pyrzycki

- Członkowie Komisji delegowani przez Radę Powiatu; - radny Wojciech Kuźmiński ; - radny August Kimbar

- Członkowie Komisji powołani przez Starostę Pyrzyckiego; - Mirosław Gryczka - Sekretarz Powiatu; - Ryszard Grzesiak - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach; - Andrzej Gumowski - Pełnomocnik Starosty ds. OC, ZK, SO oraz współpracy z powiatowymi służbami i strażami

- Członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji; - Marek Lenkiewicz - Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach; - Robert Gucze - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach

W sierpniu 2011r. z uwagi na odwołanie Marka Lenkiewicza z funkcji Komendanta Powiatowego Policji nastąpiła zmiana członka Komisji. Od 2 sierpnia 2011r. w skład Komisji wszedł Piotr Ostrowski Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach. 13 września 2011r. z uwagi na przejście, na emeryturę Roberta Gucze przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, do pracy w Komisji delegowany został Tomasz Kowalewski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

Komisja w 2011r. zgodnie z "Planem pracy Komisji na rok 2011" powinna odbyć 4 posiedzenia, jednak z uwagi na konieczność omówienia dodatkowych tematów, Komisja odbyła 6 posiedzeń:

1. w dniu 11 lutego 2011 r. w czasie, którego:

a) Zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i kategoriach przestępstw w Powiecie Pyrzyckim za IV kwartał 2010 r.,

b) Przeprowadzono analizę i identyfikację zagrożeń i ich źródeł występujących na terenie Powiatu Pyrzyckiego w kontekście rozpoczęcia prac nad opracowaniem nowego Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2015,

c) Zapoznano się z informacją o działalności i dokonano oceny funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach i Ochotniczych Straży Pożarnych w 2010 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego,

d) Przyjęto "Plan pracy Komisji na 2011 r.",

2. w dniu 5 kwietnia 2011r. w czasie, którego:

a) Omówiono i przyjęto projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2015 oraz przesłano projekt do zatwierdzenia przez Radę Powiatu Pyrzyckiego,

b) Omówiono problem ponoszenia kosztów przez Ochotnicze Straże Pożarne gmin Powiatu Pyrzyckiego biorące udział w zdarzeniach występujących na terenie innych gmin, powiatu i województwa,

3. w dniu 17 maja 2011 r. w czasie, którego:

a) Omówiono temat dotyczący koordynacji działań i przepływu informacji między Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji oraz Gminami w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych,

4. w dniu 15 czerwca 2011 r. w czasie, którego:

a) Zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i kategoriach przestępstw w Powiecie Pyrzyckim za I kwartał 2011 r.,

b) Dokonano oceny i analizy stanu bezpieczeństwa oraz przygotowania do bezpiecznego wypoczynku i spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Pyrzyckiego w czasie "Wakacji 2011 rok",

c) Zapoznano się z informacją na temat działalności i osiągnięć oraz dalszych planów Straży Międzygminnej,

5. w dniu 13 września 2011 r. w czasie, którego:

a) Zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i kategoriach przestępstw w Powiecie Pyrzyckim za II kwartał 2011r.,

b) Oceniono i przeanalizowano realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) Omówiono realizację programu "Bezpieczna droga do szkoły" pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół Powiatu Pyrzyckiego,

6. w dniu 13 grudnia 2011 r. w czasie, którego:

a) Zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i kategoriach przestępstw w Powiecie Pyrzyckim za III kwartał 2011r.,

b) Przedstawiono i omówiono stan przygotowań służby i straży powiatowych do zimy 2011/2012 (w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele ZDP, KP Policji i KP PSP), przedstawiono także informację ZDP o stanie powiatowej infrastruktury drogowej i planowanych inwestycjach mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pyrzyckiego.

c) Wydano opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012 w części dotyczącej wydatków związanych z bezpieczeństwem,

d) Opracowano sprawozdanie Starosty Pyrzyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.

e) Omówiono wstępnie "Plan Pracy Komisji na 2012 rok".

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2011 niezależnie od realizacji tematów określonych w "Planie pracy Komisji na rok 2011", podejmowała również inne bieżące czynności polegające min. na opiniowaniu działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wydawano również dla służb, straży i instytucji stosowane zalecenia, które miały na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa na obszarze naszego powiatu. Omówiono wiele bieżących spraw i podjęto stosowne decyzje w ramach "wolnych wniosków" na poszczególnych posiedzeniach Komisji.

STAROSTA PYRZYCKI


mgr Wiktor Tołoczko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »