| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Marianowo

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Drodze stanowiącej działkę nr 836 z obrębu miejscowości Marianowo nadaje się nazwę "ulica Wiśniowa".

2. Przebieg ulicy stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marianowo


Piotr Dędek

Załącznik do Uchwały Nr XIV/94/2012
Rady Gminy Marianowo
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie między innymi nazw ulic i placów publicznych. Biorąc pod uwagę fakt zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012" zachodzi potrzeba nadania adresu dla ww. obiektu. Podjęcie uchwały nadającej nazwę ulicy ma na celu wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości. Ponadto nazwa ulicy ma istotne znaczenie ewidencyjne w zakresie prawa własności nieruchomości, a także przyczynia się do szybkiej identyfikacji w terenie obiektów znajdujących się przy niej. Proponowana nazwa ulicy - ulica Wiśniowa - czyni usankcjonowanie potocznej nazwy przedmiotowej drogi. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr ewid. 836 położona jest w obrębie miejscowości Marianowo i wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości. Działka stanowi drogę prowadzącą do plaży gminnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »