| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/110/12 Rady Miejskiej w Tychowie

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zniesienia sołectwa Retowo i utworzenia sołectw Modrolas i Bukowo

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) , § 73 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Tychowo (Dz. Urz. Woj. Zachodn. z 2009 r. Nr 88 poz. 2376) oraz §4 Statutu sołectwa Retowo (zał. do uchwały Nr VII/93/03 Rady Gminy Tychowo z 30.06.2003 r. Dz. Urz. Woj. Zachodn. 68/1226) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z inicjatywy mieszkańców wsi Modrolas i Bukowo znosi się sołectwo Retowo i tworzy się nowe sołectwa: Modrolas i Bukowo powstałe z podziału znoszonego sołectwa Retowo.

§ 2. 1. Sołectwo Modrolas obejmie obszar i granice wsi Modrolas i Skarszewice, z siedzibą Sołectwa we wsi Modrolas.

2. Sołectwo Bukowo obejmuje obszar i granice wsi Bukowo i Retowo, z siedzibą Sołectwa we wsi Bukowo.

§ 3. Dotychczasowe organy sołectwa Retowo funkcjonują do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »