| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/111/12 Rady Miejskiej w Tychowie

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie podziału sołectwa Bukówko i utworzenia sołectw Bukówko i Słonino

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz § 73 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Tychowo (Dz. Urz. Woj. Zachodn. z 2009 r. Nr 88 poz. 2376) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkańców wsi Słonino tworzy się nowe sołectwa: Słonino i Bukówko powstałe z podziału sołectwa Bukówko.

§ 2. 1. Po zmianach Sołectwo Słonino obejmuje obszar, siedzibę i granice wsi Słonino.

2. Po zmianach Sołectwo Bukówko obejmuje obszar, siedzibę i granice wsi Bukówko.

§ 3. Dotychczasowe organy sołectwa Bukówko tj. sołtys i Rada Sołecka funkcjonują do końca kadencji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »