reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 79/12 Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2012 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2012 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.

Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; Nr 65, poz. 554; Nr 157, poz. 1241; Nr 202 poz. 1551; Nr 219 poz. 1706; Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2012 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin w następujących wysokościach:

1) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

w Szczecinie, ul. Krucza 17 3 009,40 zł

2) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"

w Szczecinie, ul. Romera 21/29 2 827,07 zł

3) Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, ul. Broniewskiego 4/6 3 611,75 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1, oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 83/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2011 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 602).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama