| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/125/12 Rady Gminy Rewal

z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/390/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26 marca 2010r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" wprowadza się następujące zmiany:

1. § 13 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: " W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego, a gdy nie jest to możliwe na podstawie iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza".

2. W § 20 Regulaminu skreśla się treść ust. 2 i ust. 3 staje się ust. 2.

3. Dalsze ustalenia zawarte w uchwale pozostają bez zmian .

§ 2. Zadania wynikające z uchwalonego regulaminu realizowane będą przez firmę Wodociągi Rewal Spółka z o.o. z siedzibą w Pobierowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Joanna Drzewińska - Dąbrowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »