| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Miasta Szczecinek

z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002r. Nr 144, poz.1204, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010r. Nr 107, poz.679, Nr 197 poz.1309 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/124/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie cen
za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (Dz. Urz. Woj.Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 11, poz.206), zmienionej uchwałami Rady Miasta Szczecinek: Nr XXVII/266/05 z dnia 23 maja 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1289), Nr XXIX/289/05 z dnia 19 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 84, poz.1740), Nr XV/136/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 43), Nr XLII/445/10 z dnia 25 stycznia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 20, poz. 413) oraz Nr IV/26/10 z dnia 27 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 17, poz.277) wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik "Cennik usług przewozowych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mirosław Wacławski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/166/2012
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »