reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/119/11 Rady Miasta Świdwin

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, . Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) i art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005 roku, Nr 143, poz. 1199, Nr 160, poz.1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz. 1825 z 2008 r. Nr 116, poz. 730 z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412 Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 273, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, zmiany Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 166, poz.1317, z 2010 r. Nr 197, poz. 1306, Nr 182, poz. 1288, z 2011 Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 131, poz. 764, Nr 134, poz. 780, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się wzory:

1)Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN - 1 - załącznik nr 1

2)Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - załącznik nr 2

3)Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 - załącznik nr 3

4)Deklaracja na podatek leśny DL-1 - załącznik nr 4

5)Informacja w sprawie podatku rolnego IR -1 - załącznik nr 5

6)Deklaracja na podatek rolny DR-1 - załącznik nr 6

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/99/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 113, poz.1987 ze zm.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz.1016) wprowadziła określenie identyfikatora podatkowego. W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do w/w zmiany.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/11
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

IN - 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/11
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DN - 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/11
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

IL - 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/119/11
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

DL - 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/119/11
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

IR - 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/119/11
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

DR - 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama