reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr EKS.0722.VI - 6/10 Gminy Miasto Kołobrzeg

z dnia 25 maja 2010 r.

i Gminy Karlino w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela religii

Uwzględniając wniosek Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej w Kołobrzegu, ul. Radomska 1 B, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Karlino, Burmistrz Karlina wyraża zgodę na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej zatrudnionego w Zespole Szkół w Kołobrzegu.

§ 2.

1. Koszty zatrudnienia nauczyciela religii obejmują paragrafy: 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczyciela, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 Składki na Fundusz Pracy, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wysokość kosztów podlegających zwrotowi zostanie wyliczona na podstawie sumy poszczególnych składników wynagrodzenia nauczyciela, określonych w pkt 1, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomnożonej przez liczbę uczniów z Miasta i Gminy Karlino.

3. Koszty zatrudnienia nauczyciela w danym roku rozliczone będą w dwóch okresach: od stycznia do sierpnia, w terminie do 15 września danego roku i od września do grudnia, w terminie do 15 grudnia danego roku.

4. Wysokość kosztów zatrudnienia nauczyciela, podlegająca zwrotowi, ustalana będzie odrębnie na każdy okres rozliczeniowy według danych zawartych w tabeli nr 1: Koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej w okresie od stycznia do sierpnia danego roku lub w okresie od września do grudnia danego roku, stanowiącej załącznik nr 1 oraz tabeli nr 2 : Wykaz uczniów z Miasta i Gminy Karlino uczęszczających na naukę religii Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej w okresie od stycznia do sierpnia danego roku lub w okresie od września do grudnia danego roku, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 3.

1. Gmina Karlino zobowiązuje się przekazać Gminie Miasto Kołobrzeg zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie noty księgowej, na rachunek PKO BP nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675, w terminach określonych w § 2 pkt 3.

2. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w pkt 1 zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej w ustawie - Ordynacja podatkowa, za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 6.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 7.

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

Prezydent Miasta Kołobrzeg


Janusz Gromek

Burmistrz Karlina


Waldemar Miśko


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr EKS.0722.VI - 6/10
Gminy Miasto Kołobrzeg

Koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej w okresie od stycznia do sierpnia dengo roku .

Składowe wynagrodzenia

Kwota

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Razem planowane koszty w okresie I - VIII 2010

Liczba wszystkich uczniów uczęszczających na naukę religii

Koszt na jednego ucznia (zł)

Liczba uczniów z Miasta i Gminy Karlino

Koszt współfinansowania w okresie rozliczeniowym (zł)

Koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej w okresie od września do grudnia danego roku

Składowe wynagrodzenia

Kwota

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Razem planowane koszty w okresie IX - XII 2010

Liczba wszystkich uczniów uczęszczających na naukę religii

Koszt na jednego ucznia (zł)

Liczba uczniów z Miasta i Gminy Karlino

Koszt współfinansowania w okresie rozliczeniowym (zł)


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr EKS.0722.VI - 6/10
Gminy Miasto Kołobrzeg

Lista uczniów z Miasta i Gminy Karlino uczęszczających na naukę religii Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej w okresie od stycznia do sierpnia danego roku.

Lp.

Gmina

Nazwisko imię ucznia

Adres zamieszkania

Szkoła /klasa

1.

2.

3.

Lista uczniów z Miasta i Gminy Karlino uczęszczających na naukę religii Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej w okresie od września do grudnia danego roku.

Lp.

Gmina

Nazwisko imię ucznia

Adres zamieszkania

Szkoła /klasa

1.

2.

3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama