reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Polanowie

z dnia 29 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457: z 2006 r., Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r., Nr 52, poz.420,Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217 poz. 1281 oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust.1 i 2, art. 40, art. 67, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 106, poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 187 poz. 1110) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwalę Nr II/17/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w ten sposób, że § 13 otrzymuje nowe brzmienie: ,,§ 13. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w systemie ratalnym:

1. Oprocentowanie rat wynosi 3% rocznie od kwoty pozostałej do spłaty.

2. Nieterminowa zapłata należnych rat i oprocentowania powoduje naliczenie od rat odsetek za opóźnienie w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwalę pozostawia się bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama