| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/148/2012 Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Białogardzki

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568;. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 277, poz. 1658, z 2007 . Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Białogardzki, którą tworzą:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków nr 14, w skład którego wchodzą:

a) Technikum Ekonomiczne w Białogardzie,

b) Technikum Handlowe w Białogardzie,

c) Technikum Informatyczne w Białogardzie,

d) Technikum Mechaniczno - Elektryczne w Białogardzie,

e) Technikum Obsługi Turystycznej w Białogardzie.

f) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białogardzie,

g) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie przy ulicy Parkowej nr 20, w skład którego wchodzą:

a) Liceum Ogólnokształcące w Tychowie,

b) Technikum Rolnicze w Tychowie,

c) Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Tychowie,

d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tychowie;

3) Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 46;

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 , w skład którego wchodzą:

a) Liceum Ogólnokształcące w Karlinie,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Karlinie;

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karlinie

5) Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie przy ulicy Zamojskiego nr 3a, w skład którego wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Specjalna,

b) Gimnazjum Specjalne,

c) Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Białogardzie.

6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku w skład którego wchodzą:

a) Gimnazjum Specjalne,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/178/09 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Białogardzki .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Białogardzki

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

Dotychczasowy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białogardzkiego określała Uchwała nr XXXV/178/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała publikowana w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego była wielokrotnie uaktualniana wprowadzanymi zmianami wynikającymi z tworzeniem nowych typów szkół. Stała się mało czytelna. W obowiązującej uchwale o sieci szkół niektóre szkoły zaprzestały swoją działalność dydaktyczną, wygasły ze względu na niedokonywanie naboru uczniów. W związku z tym musiały być zlikwidowane.

Szereg aktualnych zmian w likwidacji niektórych typów szkół jest podyktowane wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Wprowadzone zmiany wymuszają na organach prowadzących szkoły stopniowe wygaszenie tych szkół.

W celu uporządkowania planu sieci szkół prowadzonych przez Powiat Białogardzki proponuje się uchwałę w nowym brzmieniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »