| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/104/12 Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiana, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138 poz. 9784, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, 149 poz. 887/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/110/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiana, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 75 poz. 1649) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie

" w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. " ;

2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących zasób nieruchomości gminy Suchań. " ;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiana, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Suchań. " ;

4) w § 9 w ust. 1 skreśla się pkt. 8,

5) w § 9 skreśla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Suchania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »