| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/209/2012 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 9894, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 ) oraz art. 14a ust.1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1452, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół i gimnazjum oraz granice ich obwodów:

1) Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, do obwodu której należą miejscowości: Kołbaskowo, Moczyły, Kamionki, Kamieniec, Pargowo, Rosówek, Smolęcin, Barnisław, Siadło Dolne, Siadło Górne, Kurów, Ustowo,

2) Szkoła Podstawowa w Będargowie, do obwodu której należą miejscowości: Będargowo, Warzymice do nr 45, Warnik, Stobno, Bobolin, Rajkowo, Przylep, Ostoja,

3) Szkoła Podstawowa w Przecławiu, do obwodu której należą miejscowości: Przecław, Smętowice, Karwowo oraz Warzymice od nr 46 oraz Warzymice ulice: Tęczowe Ogrody, Dębowa, Pod Zodiakiem, Brzeziny, Słoneczna, Turkusowa, Wrzosowa, Złota, Szafirowa, Oliwkowa, Zaciszna i Rubinowa,

4) Publiczne Gimnazjum w Przecławiu, do obwodu którego należą wszystkie miejscowości Gminy Kołbaskowo.

§ 2. Ustala się następującą sieć prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie,

2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kołbaskowie,

3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Będargowie,

4) Punkt przedszkolny w szkole Podstawowej w Będargowie,

5) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przecławiu,

6) Punkt przedszkolny w szkole Podstawowej w Przecławiu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki


Uzasadnienie

Projekt uchwały zawiera zmiany związane z rozwiązaniem Zespołu Szkół w Przecławiu. Od 1 września 2012r. Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum wchodzące do 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół w Przecławiu rozpoczynają działalność jako samodzielne jednostki budżetowe. Ponadto z dniem 1 września 2012r. w Szkole Podstawowej w Będargowie oraz w Szkole Podstawowej w Przecławiu powstaną punkty przedszkolne. Zaktualizowano także zasięg obwodu Szkoły Podstawowej w Przecławiu w związku z nadaniem nazw ulic w miejscowości Warzymice.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »