| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321; z 2012 r. poz. 472), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXII/134/2008 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104, poz. 2422; z 2009 r. Nr 33, poz. 948) §4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) reklamy:

- w miejscowościach nadmorskich - 4,00 zł,

- w pozostałych miejscowościach - 2,00 zł;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy:

a) obiektu handlowego lub usługowego:

- na obszarze zabudowanym w miejscowościach nadmorskich - 2,50 zł,

- na obszarze zabudowanym w pozostałych miejscowościach - 2,00 zł,

- poza obszarem zabudowanym - 2,00 zł;

b) innych obiektów budowlanych - 1,00 zł. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu


Roman Ciarka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »