reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2
i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1, wynosi przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego:

1) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe, jeżeli z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności występują:

a) osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - 90% opłaty,

b) pozostałe osoby fizyczne - 70% opłaty,

c) spółdzielnie mieszkaniowe - 90 % opłaty;

2) w pozostałych przypadkach - 50% opłaty.

§ 3. Bonifikata, o której mowa w § 1, może być udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty:

1) złoży wniosek o udzielenie bonifikaty;

2) dokona jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Ferdynus

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/120/2012

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały jest związana z nowelizacją ustawy o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo wymaga uzyskania przez Burmistrza, jako organu wykonawczego Gminy, zgody Rady Miejskiej w Golczewie. Użytkownicy wieczyści na obszarze naszej gminy, dzięki proponowanym w nowej uchwale stawką bonifikaty, zachowają stabilność uprawnień w zakresie opłat za przekształcenie przedmiotowego prawa wieczystego w stosunku do lat ubiegłych. Według nowych przepisów rozszerzył się krąg podmiotów, które mogą wystąpić o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego min. dotyczy osób posiadających nieruchomości wykorzystywane na cele usługowe lub produkcyjne. Osoby te zostały również wymienione w projekcie uchwały, aby umożliwić im uzyskanie pełnej własności i przyspieszyć proces przekształcenia.

Proponowana w uchwale wysokość udzielenia bonifikaty jest uwarunkowana wniesieniem należnej opłaty jednorazowo, co zagwarantuje Gminie jednorazowo większy dochód w najbliższych latach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W razie rozłożenia należności na raty do 20 lat, (zgodnie z ustawą, ale bez bonifikaty) roczne wpływy do budżetu Gminy w najbliższych latach z tego tytułu będą o wiele mniejsze.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama