| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 240; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 39, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołobrzeg w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przyjętego uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 marca 2011 roku (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1021) otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 1 do Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2011-2016.

LOKAL

2011

2012

2013

2014

2015

Stramnica 41/2

Wydatki

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

Stan tech.

Zły

Zły

Zły

Zły

Zły

Dźwirzyno,
Wyzwolenia

Wydatki

1 000 zł

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

Stan tech.

Zły

Zły

Zły

Zły

Zły

Bogucino
30 A

Wydatki

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

Stan tech.

Zły

Zły

Zły

Zły

Zły

Niekanin,
ul.Lipowa 44

Wydatki

1 000 zł.

1 000 zł.

1 000 zł.

1000 zł.

1 000 zł.

Stan tech.

Zły

Zły

Zły

Zły

Zły

Bogucino
38 b

Wydatki

180 000 zł

-

-

-

-

Stan tech.

Zły

-

-

-

-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Julian Nowicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »