| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/117/2012 Rady Gminy Wałcz

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz wprowadzony Uchwałą Nr XXXI/150/05 z dnia 31 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/150/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi netto:

1) przy grupie I - 85 - 212 zł; dotychczas 73 - 182 zł

2) przy grupie II - 85 - 176 zł; dotychczas 73 - 146 zł

3) Przy grupie III - 85 - 158 zł; dotychczas 73 - 128 zł".

2. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć kwotę 2 120 zł. dotychczas 1.820 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Szałowiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »