reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Banie

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Banie tworzy się 4 stałe obwody głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/134/2000 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 30, poz. 379).

§ 3. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/146/2012
Rady Gminy Banie
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PODZIAŁ GMINY BANIE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH
NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) rada gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Banie dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze w dniu 28 czerwca 2012 r.

W myśl art. 12 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podziału dokonuje się, podejmując uchwałę, na wniosek wójta, a stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.

Przy tworzeniu obwodów głosowania wzięto te same dane o liczbie mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Banie, które stanowiły podstawę do dokonania podziału na okręgi wyborcze.

Zgodnie z tymi danymi poszczególne obwody obejmować będą następującą liczbę mieszkańców:

Obwód nr 1 - 2270 (Banie -1965, Tywica - 305)

Obwód nr 2 - 1073 (Dłużyna - 206, Parnica - 83, Piaskowo i Skotniki - 82, Piaseczno - 370, Kunowo - 332)

Obwód nr 3 - 1703 (Babinek - 454, Lubanowo - 917, Otoki i Trzaski -10, Rożnowo - 195, Sosnowo - 127)

Obwód nr 4 - 1536 (Baniewice - 534, Swobnica - 556, Dłusko Gryfińskie - 315, Górnowo - 131).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama