reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/261/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady ustalania, poboru i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 2. 1. Stawki opłaty targowej ustala się oddzielnie dla sezonu letniego i pozostałych miesięcy.

2. Sezon letni obejmuje okres od 01 czerwca do 30 września.

§ 3. 1. Stawki opłaty targowej ustala się w zależności od strefy.

2. Strefa I obejmuje: część ulic Bohaterów Warszawy i Promenady Gwiazd pomiędzy ulicami Zdrojową a posesją przy ul. Promenada Gwiazd 12, oraz ulice Zdrojową, Morską, Parkową i drogę - działka numer 229 oraz działki gruntu bądź część działek gruntów przyległych do tych ulic, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Strefa II obejmuje: teren plaży.

4. Strefa III obejmuje część Miasta Międzyzdroje nieobjętą strefą I i II oraz tereny sołectw Gminy Międzyzdroje.

§ 4. Zwalnia się z obowiązku wnoszenia opłaty targowej sprzedaż dokonywaną:

- podczas imprez okolicznościowych i rocznicowych pod patronatem Gminy Międzyzdroje,

- podczas kiermaszów organizowanych pod patronatem Gminy Międzyzdroje w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami są wskazani przez Burmistrza Międzyzdrojów pracownicy Urzędu Miejskiego.

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją do kasy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie sezonu letniego najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu poboru, a w pozostałych miesiącach do ostatniego dnia miesiąca.

§ 7. 1. Opłata targowa jest opłatą dzienną.

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest druk ścisłego zarachowania z kwitariusza przychodowego, ostemplowanego pieczęcią urzędową.

3. Inkasent dokonując poboru opłaty targowej wydaje pokwitowanie za każdą pobraną kwotę.

§ 8. 1. Opłata targowa liczona jest od zajętej powierzchni sprzedaży, którą stanowi powierzchnia zajęta przez towar oraz powierzchnia niezbędna do prowadzenia działalności a przy sprzedaży obnośnej od każdej osoby dokonującej sprzedaży.

2. Przez sprzedaż obnośną należy rozumieć sprzedaż "z ręki" od osoby przemieszczającej się w sposób ciągły, przez osoby nie mające stałego miejsca sprzedaży i własnego pojazdu (tj. bez wózków, stojaków, stoisk).

3. Łączna kwota opłaty targowej nie może przekroczyć określonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów górnej granicy stawki opłaty targowej.

§ 9. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w strefie I w następujących wysokościach:

1) na terenach stanowiących własność Gminy Międzyzdroje: w okresie sezonu letniego 400 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; w pozostałym okresie 30 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; przy sprzedaży obnośnej 50 zł dziennie.

2) na terenach niebędących własnością Gminy Międzyzdroje: w okresie sezonu letniego 30 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; w pozostałym okresie 10 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; przy sprzedaży obnośnej 30 zł dziennie.

1) Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w strefie II w następujących wysokościach: w okresie sezonu letniego 400 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; w pozostałym okresie 30 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; przy sprzedaży obnośnej 30 zł dziennie.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w strefie III w następujących wysokościach:

1) na terenach stanowiących własność Gminy Międzyzdroje: w okresie sezonu letniego 10 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; w pozostałym okresie 5 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; przy sprzedaży obnośnej 20 zł dziennie.

2) na terenach niebędących własnością Gminy Międzyzdroje: w okresie sezonu letniego 5 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; w pozostałym okresie 3 zł dziennie za każdy rozpoczęty m2 zajętej powierzchni sprzedaży; przy sprzedaży obnośnej 10 zł dziennie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/261/12
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 25 września 2012 r.

zał. nr 1

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Magda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama