reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/223/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
§ 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium artystycznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Stypendia artystyczne mogą otrzymać uczniowie wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie kultury, którzy reprezentują myśliborskie placówki oświatowe, instytucje kultury lub stowarzyszenia działające w dziedzinie kultury.
2. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie oceny z zachowania co najmniej bardzo dobrej.
§ 4. Stypendia artystyczne mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w minionym roku szkolnym podczas festiwali, konkursów i przeglądów organizowanych przez:
1) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN,
2) Centrum Edukacji Artystycznej,
3) państwowe instytucje kultury,
4) samorządowe instytucje kultury szczebla wojewódzkiego,
5) Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
§ 5. Stypendia artystyczne mogą być przyznawane na podstawie odpowiedniego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, złożonego przez:
1) Stowarzyszenie zrzeszające osobę, na którą składa wniosek,
2) dyrekcję instytucji kultury, gdy osiągnięcie dotyczy ucznia należącego do sekcji przy danej instytucji,
3) dyrekcję szkoły do której uczęszcza uczeń.
§ 6. 1. Wnioski, o których mowa w § 5, wymieniony podmiot składa w terminie do 20 września każdego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu. W 2012 r. wnioski należy składać do 20 listopada.
2. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§ 7. 1. Za uzyskane osiągnięcia mogą być przyznawane:
1) 10 - miesięczne stypendia artystyczne dla uczniów - laureatów konkursów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,
2) stypendia jednorazowe dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w działalności artystycznej.
2. Forma wyróżnienia uzależniona jest od rangi osiągnięcia.
§ 8. Wypłaty stypendiów dokonuje się na wskazane przez rodzica lub opiekuna wyróżnionego ucznia konto bankowe.
§ 9. Stypendia artystyczne dla uczniów przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz.
§ 10. Określa się następujące terminy wręczania stypendiów artystycznych:
1) podczas uroczystości gminnych i szkolnych,
2) w trakcie trwania imprez kulturalnych.
§ 11. Wysokość przyznawanych stypendiów artystycznych każdorazowo uzależniona będzie od wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.
§ 12. Ewidencję przyznanych stypendiów artystycznych prowadzi tut. urząd.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Chmielewska
Załącznik do Uchwały Nr XXX/223/2012
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego
UZASADNIENIE
Biorąc pod uwagę osiągnięcia uczniów szkół Gminy Myślibórz w różnych konkursach, festiwalach i innych formach prezentacji artystycznej, Burmistrz Miasta i Gminy widzi celowość wyróżnienia tych osób w formie stypendium artystycznego. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama