reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/226/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myślibórz oraz określenia przystanków komunikacyjnych, a także warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.159l., z późn. zm) art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 art. 15 ust. 1 pkt. 6, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym trans-porcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miesjka w Myśliborzu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myślibórz w wysokości 0,05 zł netto za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
§ 2. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Myślibórz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myślibórz zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 listopada 2012 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Chmielewska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/226/2012
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/226/2012
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 20 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myślibórz
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu publicznego należy budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych, w tym wiat przystankowych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Natomiast art. 69 tej ustawy znowelizował art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tą nowelizacja obowiązkiem gminy jest zapewnienie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dopuszcza możliwość pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej przez przewoźników. Opłatę z tytułu korzystania z przystanków zgodnie z przepisami Ustawy, stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i remontów przystanków komunikacyjnych oraz kosztów ich budowy, przebudowy i modernizacji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności nakreśleniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, natomiast art. 15 ust. 2 stanowi, iż określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, następuje w drodze podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama