reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 27 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski przedszkola publicznego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 14 ust. 5, pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 5 i 5c pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Kalisz Pomorski przedszkola publicznego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz. 1972), zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

" § 3. § 3 ust 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 w wysokości 0,13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Renata Effenberg-Nawrot


Uzasadnienie

Ze względu na zwiększone koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego "Bajkolandia"
w Kaliszu Pomorskim, związane przede wszystkim z utworzeniem dodatkowego oddziału dla dzieci 3 - letnich, konieczna jest zmiana stawki za jedną godzinę świadczeń przekraczających bezpłatną, pięciogodzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Rzeczywista kalkulacja ekonomiczna za 2011 rok

1. Suma wydatków: 1.194.373,83 zł;

2. Liczba dzieci (średnioroczna w 2011 roku): 170 dzieci;

3. Średni dzienny czas pobytu w przedszkolu: 6,72 godz.;

4. Średni miesięczny czas pobytu (średnioroczna liczba dni pracy przedszkola na jeden miesiąc: 230 dni: 11 miesięcy) = 21 dni;

6,72 x 21 dni = 141,12 godz.;

5. Koszt miesięczny na jedno dziecko:

1.194.373,33 zł - 294.258,26 zł (koszt obsługi i funkcjonowania kuchni) : 12 miesięcy
: 170 dzieci = 441,24 zł;

6. Koszt godzinowy na jedno dziecko:

441,24 : 141,12 = 3,13 zł.

W roku 2011 koszt realizacji 1 godziny zajęć (bez uwzględnienia kosztów osobowych pracowników kuchni oraz kosztów rzeczowych utrzymania kuchni przedszkolnej) w przeliczeniu na jedno dziecko wynosił 3,13 zł.

Zgodnie z projektem uchwały rodzice za jedną godzinę korzystania przez dziecko z usług obejmujących świadczenia wykraczające ponad podstawę programową, świadczoną poza czasem przeznaczonym na jej realizację, będą uiszczali opłatę w wysokości 1,95 złotych.

(1.500,00 zł x 0,13%).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Renata Effenberg-Nawrot

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama