reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie

z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie określenia obszaru wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zgnilca amerykańskiego pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobów oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, tekst jednolity z 2008 r Dz. U Nr. 213 poz. 1342 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt zgnilec amerykański pszczół, zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się miejscowość Łobez położoną w gminie Łobez, pow. łobeski w obrębie ulic Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Segala i Podgórna

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt, o której mowa w ust. 1, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się obszar w promieniu ok. 3 km obejmujący pozostałą część miasta Łobez, a także miejscowości Suliszewice i Niegrzebia

3. Zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego wym. w ust. 2, określa się w sposób następujący: rozpoczynając od rzeki Rega która stanowi południową i południowo-zachodnią granicę, następnie w kierunku zachodnim i północno - zachodnim wzdłuż drogi nr 147 do granic administracyjnych miasta Łobza, następnie w kierunku północnym do zewnętrznych granic miejscowości Niegrzebia, następnie w kierunku północno - wschodnim do zewnętrznych granic miejscowości Suliszewice, wschodnią i południową granicę obszaru zagrożonego stanowią administracyjne granice miasta Łobez, następnie w kierunku południowym do rzeki Rega przy moście na drodze do miejscowości Unimie.

§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwałym napisem: "Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony chorobą".

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinny być umieszczone przy tablicach z nazwą miejscowości zapowietrzonej.

3. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwałym napisem: "Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zagrożony chorobą".

4. Tablice, o których mowa w ust. 3 powinny być umieszczone na wszystkich drogach wkraczających w obszar zagrożony określony w § 1 ust. 2 i ust. 3.

5. Nakazy, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. Na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym wprowadza się następujące zakazy określonego zachowania się:

1) zakazuje się przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece,

2) zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wykonują:

1. Burmistrz Łobza

2. Prezes Koła Związku Pszczelarzy w Łobzie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Łobez oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łobzie


Andrzej Blachura

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama