reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 25 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/91/2008 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 1127, zm. 2009r. Nr 22, poz.840, 2010r. Nr 111, poz. 2008, z 2012r. poz. 255 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 8;

2) paragrafy od 9 - 12 otrzymują odpowiednie oznaczenie § 8 - 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Pismem Nr NK-4.4130.419.2012.SA z dnia 13 lipca 2012 r. Wojewoda Zachodniopomorski powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt. I OSK 1807/11 w którym Sąd wyraził stanowisko, iż brak jest podstaw prawnych do obciążania nabywcy danej nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym kosztami wyceny , zwrócił się do Burmistrza Tuczna z prośbą o zweryfikowanie uchwał regulujących w/w kwestie, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, o dostosowanie tychże uchwał do stanu zgodnego z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym. Mając powyższe na uwadze, w szczególności przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama