reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/109/12 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 27 września 2012 r.

uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567); art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 579) oraz w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc Uchwała Nr XXIX/219/09 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 11, poz. 205 z dnia 9 lutego 2010r.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku (dalej "GOPS") to jednostka organizacyjna Gminy Bierzwnik funkcjonująca jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej jest statut, który określać powinien w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Dotychczas GOPS działał na podstawie statutu uchwalonego w 2009 r. Podstawowym aktem prawnym w oparciu, o który działa GOPS jest ustawa o pomocy społecznej. Ponieważ od czasu ostatniej nowelizacji statutu GOSP nastąpiło kilka dość istotnych zmian w ustawie o pomocy społecznej, zasadne jest dostosowanie statutu do aktualnego brzmienia ustawy o pomocy społecznej. W szczególności koniecznie jest dostosowanie przedmiotu działania GOPS do aktualnych zadań wynikających z przepisów o pomocy społecznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama